Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

a)
1330 2-3 G
1406-O
1400-G
b)
1590-G
2695-1
1664 2-3 G

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Ταμείο το χθεσινο ποδοσφαιρο. 

a)
1125-O
1172-U
1191-O
b)
1248-1
1260 2-3 G
1281 2-3 G

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

873-G
898 2-3
915-O

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

813-O
822-1
836-G

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ταμείο το χθεσινο ποδοσφαιρο. 

761-G
781-G
790-O

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

2731-1
2739-O
2773 2-3 G