Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

1301 2-3 G
1307-NG
1195-O

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

1202-2
1253-2

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

1124-1
1137-NG
1162-1X

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

1046-2
1102 2-3 G

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Ταμείο το χθεσινό ποδόσφαιρο (b) & (c)
a)
966-2-3G
994-O
1015-O
b)
956-U
976-U
986-U

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

a)
750-2-3G
886-2-3G
906-1
b)
748-O
755-2-3G
768-U
c)
891-U
925-G

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

729-G
734-O
739 2-3 G