Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

a)
1504-NG
1157-2
b)
843-1
906-1
1140-O
c)
1095-O
1104-1
1173-G

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

2573-1
2585-1
2575-2

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

2341-2-3G
568 -1

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

2231-2
2241-1
2242-G

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

a)

2199-O
2208-O
2222-O
b)
2129-X2 ΔΕ
2149-O