Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

a)
2063-G
2416-G
2163-U
 
b)
2095-NG
2120-1
2132-NG

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

1767-2-3G
1809-U
1889-G

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

1710-2-3G
1715-O
1719-2-3G

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

1662-1
1674-1
1682-1

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

1510-2
1538-O
1577-1

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

1100-1
1110-2

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

a)
1827-O
1844-1
1884 2-3 G
b)
954 2-3
1029-1
1031-O